Ereleden

Sommige leden hebben veel voor de vereniging betekend, en zijn daarom door de leden van Trivium benoemd tot erelid. Vanwege hun grootse inzet en liefde voor de vereniging verdienen zij een plekje in de Hall of Fame. Trivium telt op dit moment vijf ereleden:

Bart van Beek – benoemd op 7 maart 2013, herbenoemd op 21 februari 2018
Bart van Beek nam deel aan drie besturen waarbij er bij tenminste twee zonder Bart er geen toekomst was geweest voor de vereniging. Beide keren kon er geen bestuur gevonden worden maar nam Bart zijn verantwoordelijkheid om in het bestuur plaats te nemen en zo het voortbestaan van de vereniging veilig te stellen. Ook was Bart bedenker van het administratieve systeem en de originele website. Daarnaast was Bart altijd bezig met kennisoverdracht tijdens bestuurswissels, de vele debatavonden en cursussen. En dan was hij ook nog vele jaren als actief als commissielid, de drijvende kracht achter de alumnivereniging en de bijdrage aan de discussies in Piecken. Een waardig erelid!

Jordi Vreede – benoemd op 5 september 2013, herbenoemd op 7 januari 2019
Toen Jordi in 2010 als voorzitter aantrad stond de vereniging er niet goed bij. Na een half jaar bleef hij zelfs als enig bestuurslid achter en waren er te weinig leden om regelmatig een debat te voeren. Maar Jordi was niet uit het veld te slaan. Hij ging op vol gas aan de slag met talloze initiatieven om Trivium weer op de rit te krijgen. In 2011 begon hij een nieuw bestuur met erelid Bart van Beek en Bart Ruber. Zonder hun inzet had Trivium nu niet bestaan. Het hoogtepunt was wel het bezoek van Alexander Pechtold. Zijn harde werken heeft zijn vruchten afgeworpen want dankzij hem bestaat de vereniging nu nog!

Jelle Lössbroek – benoemd op 4 september 2014, herbenoemd op 4 september 2019
De invloed van Jelle’s aanwezigheid is nog elk jaar tastbaar: hij is de bedenker van het inmiddels traditionele Trivium Summer Edition. Zelfs nog voordat hij het bestuur toetrad organiseerde hij samen met een aantal enthousiastelingen buiten het bestuur om de eerste editie! Samen met Bart van Beek bedacht hij ook vele TSE debatvormen waar nog jaren mensen plezier mee hadden. Na zijn twee bestuursjaren bleef hij een uitzonderlijk betrokken lid. Zo zat hij onder andere meerdere jaren in de Raad van Advies en groeide hij door tot secretaris van de Debatbond.

David van der Geld – benoemd op 20 september 2017
David was jaren de stille kracht op de achtergrond. Hij was een jaar penningmeester en een jaar secretaris, hielp talloze latere penningmeesters op weg, ondersteunde vele jaren de Raad van Advies, hielp bij alle commissies en organiseerde Nederlands Kampioenschap debatteren in Nijmegen. Maar leden uit zijn tijd zullen hem herinneren aan de vele boeiende gesprekken tijdens borrels die ver boven het gemiddelde kroeggesprek lagen.

Ike Lieshout – benoemd op 20 september 2018
Ike kwam in 2011 bij Trivium en loopt nu, 8 jaar later, nog steeds bij Trivium rond! Daarmee is ze een van de langstzittende leden van Trivium ooit. Stilzitten heeft ze niet gedaan: In deze periode zat ze in een bestuur, hielp ze bij alle commissies en werd ze het langstzittende lid in de Raad van Advies ooit. Door al haar jaren ervaring groeide ze uit tot ‘mama’ van Trivium met altijd wijze raad, zowel na afloop van een debat met persoonlijke feedback als tijdens borrels. Ike is niet alleen al jarenlang een enthousiaste debater en borrelaar, maar ook heeft ze jaar na jaar bijgedragen aan de debatvaardigheden van oude en nieuwe Trivianen.Oftewel, Ike is een rots in de branding die het dik verdient om erelid te zijn!