Documenten

Hier zijn de belangrijke openbare documenten van Trivium.

Het lidmaatschapformulier om lid te worden van Trivium.
2018-10 lidmaatschapsformulier.pdf
2018-10 lidmaatschapsformulier

Het declaratieformulier voor het indienen van declaraties in.
2018-10 declaratieformulier.pdf
2018-10 declaratieformulier.docx

Formulier voor het intrekken van de machtiging betreffende de contributie.
Intrekking machtiging contributie

De statuten van de debatvereniging.
Statuten – NSDV Trivium

De laatste versie van het Huishoudelijk Reglement.
Huishoudelijk Reglement – Bijgewerkt bij de ALV van 16 februari
In dit document wordt verwezen naar het HR van documenten van de debatbond. Deze zijn hier te vinden.

AVG Document met het beleid rondom verwerking persoonsgegevens.
2018-10 AVG Documentatie