Documenten

Hier zijn de belangrijke openbare documenten van Trivium.

Het lidmaatschapformulier om lid te worden van Trivium.
2018-10 lidmaatschapsformulier.pdf
2018-10 lidmaatschapsformulier

Het declaratieformulier voor het indienen van declaraties in.
2018-10 declaratieformulier.pdf
2018-10 declaratieformulier.docx

Formulier voor het intrekken van de machtiging betreffende de contributie.
Intrekking machtiging contributie

De statuten van de debatvereniging.
Statuten – NSDV Trivium

De laatste versie van het Huishoudelijk Reglement.
Huishoudelijk Reglement – Bijgewerkt bij de ALV van 16 februari

AVG Document met het beleid rondom verwerking persoonsgegevens.
2018-10 AVG Documentatie